Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre SLOVENSKÚ REPUBLIKU

· Objednávky zrealizované prostredníctvom internetového obchodu www.bafpet.sk sú záväzné. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí s uvedenými obchodnými podmienkami dodávateľa BLACK factory s.r.o.

· Miestom dodania tovaru je adresa uvedená v registračnom formulári, prípadne po dohovore pošleme tovar na inú adresu.

· Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky, ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

Cena a spôsob platby

· Všetky ceny na veľkoobchodnej stránke www.bafpet.sk sú uvádzané bez DPH.

· V prípadne VO objednávky do 150€ bez DPH sa k cene sa pripočítava poštovné v sume 6€ s DPH. Dodanie tovaru cez kuriérsku spoločnosť DPD je nasledujúci pracovný deň. Tento deň sa ráta od expedície zásielky zo Slovenska. V prípade dodania tovaru cez Slovenskú poštu „Doručenie na adresu“ je dodanie do 2 pracovných dní od expedície zásielky zo Slovenska.

· Ak objednávka presahuje sumu 150€ bez DPH poštovné hradí dodávateľ.

· Platba je primárne na dobierku – najpoužívanejší spôsob, tovar uhrádzate až pri jeho prevzatí poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi prepravnej spoločnosti. Tiež ponúkame platbu na základe faktúry so splatnosťou – faktúru je nutné uhradiť do dohodnutého dátumu splatnosti.

· Minimálna hodnota veľkoobchodnej objednávky je 50€ bez DPH. Tovar kúpený za veľkoobchodné ceny, nie je určený konečnému spotrebiteľovi, ale je určený na ďalší predaj. V opačnom prípade si zákazník môže objednať tovar len za maloobchodné ceny. Objednávku zo Slovenska si ako konečný spotrebiteľ / maloobchodné ceny / môžete poslať na email: velkoobchod.bafpet@gmail.com.

· Maloobchodná objednávka je zasielaná nasledovným spôsobom:

a) Kuriérska služba DPD 6 € s DPH – dodanie v nasledujúci pracovný deň od expedície zásielky.

b) Slovenská pošta „Doručenie na adresu“ 3,90 € s DPH – dodanie do 2 pracovných dní od expedície.

Dodacia lehota

· Vážení zákazníci. V prvom rade ďakujeme za toleranciu, čo sa týka dodania výrobkov z výroby. Niekedy sa stane, že sa práve vo Vašej zákazke nachádza výrobok, ktorý sa v ten deň vyrába. Tu už vzniká prvé meškanie.

· Po telefonickom dohovore však vieme Vašu objednávku v prípade potreby expedovať čo najrýchlejšie. V prípade že daný tovar je na sklade. Objednávka je z výroby expedovaná do10 pracovných dní.

Reklamácia, záručná doba a storno

1. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia nemusí prebrať zásielku. Po prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať objednané množstvo a kvalitu dodávaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prebratia tovaru a nahlásiť emailom alebo telefonicky.

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

3. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním: a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, alebo nesprávnym zaobchádzaním

s výrobkom, či poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním. b) vady spôsobené pri preprave zásielky.

4. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie, prípdne osobne priniesť na firmenú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k ďalšiemu poškodeniu a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. Tovar posielajte späť na adresu: BLACK factory s.r.o., Kostolište 612, 900 62 Kostolište.

5. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie.

6. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

7. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Tovar neposielajte na dobierku inak nebude tovar prevzatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

8. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.

9. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

10. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.12.2021.

BLACK factory s.r.o.

Kostolište 612

900 62 Kostolište

IČO : 53953878

DIČ : 2121570385

IČ DPH : SK2121570385

 

Mgr. Katarína Černá

+421 908 074 601 velkoobchod.bafpet@gmail.com

www.bafpet.sk